Arbeidsovereenkomst met 65-plussers

Wanneer u als werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een 65-plusser (iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt), oftewel als u een gepensioneerde wilt inlenen bij uw bedrijf in Amsterdam e.o., zijn er een aantal mogelijkheden. Deze mogelijkheden gelden tevens wanneer u als werkgever een werknemer in dienst wilt houden die met pensioen mag.

De mogelijkheden wanneer u een gepensioneerde wilt aannemen of in dienst wilt houden in regio Amsterdam

Er is een viertal mogelijkheden wanneer u een gepensioneerde wilt aannemen of graag in dienst wilt houden bij uw bedrijf in Amsterdam of omstreken. Deze mogelijkheden zetten we bij Amsterdam65plus Uitzendbureau graag voor u op een rijtje:

 • Bestaand arbeidscontract door laten lopen
 • Nieuw arbeidscontract opstellen
 • Een zzp’er inhuren als medewerker
 • Een medewerker inlenen via een uitzendcontract

1. Bestaand arbeidscontract door laten lopen (contract voor onbepaalde tijd)

Wanneer u ervoor kiest om een bestaand arbeidscontract door te laten lopen, dient u rekening te houden met de volgende zaken:

 • Doorbetalen bij ziekte (eerste 13 weken van de ziekteperiode)
 • Re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode (maximaal 13 weken)
 • Opzegtermijn van één maand, zonder transitievergoeding

2a. Nieuw arbeidscontract opstellen (maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 24 maanden)

Bij het opstellen van een nieuw arbeidscontract, gelden dezelfde voorwaarden als eerdergenoemd:

 • Doorbetalen bij ziekte (eerste 13 weken van de ziekteperiode)
 • Re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode (maximaal 13 weken)
 • Opzegtermijn van één maand, zonder transitievergoeding
Lees hier meer over de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

2b. Nulurencontract voor bepaalde tijd

Wanneer u een gepensioneerde wilt aannemen of in dienst wilt houden bij uw bedrijf in Amsterdam of omstreken, wordt er nog wel eens gebruikgemaakt van een zogenaamd nulurencontract. Dit gebeurt om doorbetaling bij ziekte te voorkomen; wanneer er bij ziekte nuluren doorbetaald moeten worden blijven de kosten dan namelijk € 0,- . Echter, wanneer een werknemer dit na 26 weken voor de rechter brengt, kijkt de rechter naar het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de afgelopen 26 weken heeft gewerkt. Hij of zij zal dan bepalen dat dit aantal uren bij ziekte doorbetaald dient te worden. Met andere woorden: een rechter ziet dit als oneigenlijk gebruik van het nulurencontract. Dit is goed om te overwegen wanneer u het aannemen van een gepensioneerde bij uw bedrijf in regio Amsterdam wilt doen middels een nulurencontract.

3.      Een zzp’er inhuren als medewerker

Een gepensioneerde aannemen die zzp’er is, is hoogstwaarschijnlijk een dure optie voor uw bedrijf in regio Amsterdam. Bovendien heeft de medewerker van de belastingdienst een verklaring nodig, moet de zzp’er ingeschreven staan bij de KvK en zelf voor belastingafdracht zorgen.

4. Een medewerker inlenen via een uitzendcontract

Wanneer u een gepensioneerde wilt aannemen via een uitzendcontract voor uw bedrijf in Amsterdam of omstreken, zijn de volgende zaken van toepassing:

 • Een nulurencontract is wel mogelijk
 • Er is geen sprake van doorbetaling bij ziekte: geen werk = geen kosten
 • De overeenkomst kan zonder kosten worden ontbonden

U ziet dat het inschakelen van een uitzendbureau zeer voordelig kan zijn wanneer u een gepensioneerde wilt inhuren voor uw onderneming in Amsterdam e.o. Heeft u interesse? Neem dan contact op met ons 65-plus uitzendbureau in Amsterdam via 085 – 822 33 82 of info@amsterdam65plus.nl. Wij gaan graag gratis en vrijblijvend een adviesgesprek met u aan wanneer u werk voor gepensioneerden heeft.